17.7 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Metro 2033 Redux
Silver Star
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 18 Thg02, 2016 @ 3:02pm