3.2 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Aperture Tag: The Paint Gun Testing Initiative
Citranium
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 18 Thg02, 2016 @ 9:05am