3.2 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Aperture Tag: The Paint Gun Testing Initiative
Citranium
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Φεβ 2016 στις 9:05