137 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dying Light
Survivor
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 7 Thg02, 2016 @ 10:57am