5.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Antichamber
Construction
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 15 Thg07, 2016 @ 7:59am