เลเวล 18 XP 2,681
119 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา