Úroveň 18 XP 2,681
119 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky