geastliu
powerwish   Peking, Beijing, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Trưng bày thành tựu
1,420
Thành tựu
5
Trò chơi phá đảo
18%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Red Dead Redemption 2
Trưng bày đánh giá
< >
Bình luận
林有朴樕,院有阉猫 14 Thg02, 2018 @ 10:57pm 
狗年捞钱不被查,外出保健不被抓,媳妇见三睁眼闭,小孩男女龙凤胎,各项流弊顶呱呱。
Nono 29 Thg01, 2017 @ 7:35am 
新春佳节时,阖家团圆日
Nono祝你和你的家人新年快乐,幸福安康!