เลเวล 10 XP 1,133
67 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา