เลเวล 15 XP 2,173
27 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา