Úroveň 15 XP 2,173
27 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky