Galaxy
Thomas – Galaxy#9999   Netherlands
 
 
hi at my steamed rice accountation
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 giờ, 27 phút trước
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1776 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày ảnh nghệ thuật
.
1
Trò chơi yêu thích
Trưng bày thành tựu
7,018
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày thành tựu
7,018
Thành tựu
5
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
Please stop inviting me to random groups
14,382
Thành viên
755
Đang chơi
4,263
Trên mạng
176
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

106 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg01
48 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg01
2.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg01
rat 3 Thg01 @ 11:07pm 
i need to ask you something, been looking for it for awhile
delusional 14 Thg11, 2019 @ 4:08am 
bet ur emotional support dead rememeber i stopped sending u messages ages ago get ♥♥♥♥ed ♥♥♥♥
delusional 13 Thg11, 2019 @ 2:01am 
bet ur comment sections dead rememeber i stopped posting here ages ago get ♥♥♥♥ed ♥♥♥♥
Galaxy 10 Thg11, 2019 @ 2:26am 
name jef
jef 25 Thg10, 2019 @ 12:05pm 
bet ur servers dead remember i crashed it ages ago get ♥♥♥♥ed ♥♥♥♥
It's Boshy Time! 25 Thg08, 2019 @ 11:41am 
When does Elysium release