ϑαυ
CTHULHU   Etalle, Luxembourg, Belgium
 
 
No information given.
Currently Offline

Recent Activity

318 hrs on record
last played on Apr 9
717 hrs on record
last played on Apr 6
2.4 hrs on record
last played on Mar 14
Yusuf ツ Apr 13, 2019 @ 12:30pm 
:HeartDead::Favoritesign::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::Favoritesign::HeartDead:
:Favoritesign::line::HeartDead::HeartDead::line::HeartDead::HeartDead::line::Favoritesign:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::metrobullet:
:Favoritesign::line::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::line::Favoritesign:
:HeartDead::Favoritesign::metrosnowflake::metrogasmask::HeartDead::metrogasmask::metrosnowflake::Favoritesign::HeartDead:

Have a Great Week
Yusuf ツ Mar 28, 2019 @ 8:38am 
:HeartDead::Favoritesign::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::Favoritesign::HeartDead:
:Favoritesign::line::HeartDead::HeartDead::line::HeartDead::HeartDead::line::Favoritesign:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::metrobullet:
:Favoritesign::line::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::line::Favoritesign:
:HeartDead::Favoritesign::metrosnowflake::metrogasmask::HeartDead::metrogasmask::metrosnowflake::Favoritesign::HeartDead:

Have a Great Week
Yusuf ツ Mar 8, 2019 @ 12:43pm 
:HeartDead::Favoritesign::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::Favoritesign::HeartDead:
:Favoritesign::line::HeartDead::HeartDead::line::HeartDead::HeartDead::line::Favoritesign:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::metrobullet:
:Favoritesign::line::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::line::Favoritesign:
:HeartDead::Favoritesign::metrosnowflake::metrogasmask::HeartDead::metrogasmask::metrosnowflake::Favoritesign::HeartDead:

Have a Great Weekend
Yusuf ツ Mar 4, 2019 @ 8:54am 
:HeartDead::Favoritesign::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::metrobullet::Favoritesign::HeartDead:
:Favoritesign::line::HeartDead::HeartDead::line::HeartDead::HeartDead::line::Favoritesign:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::metrobullet:
:metrobullet::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::metrobullet:
:Favoritesign::line::line::HeartDead::HeartDead::HeartDead::line::line::Favoritesign:
:HeartDead::Favoritesign::metrosnowflake::metrogasmask::HeartDead::metrogasmask::metrosnowflake::Favoritesign::HeartDead:

:loco:Have a Great Week:loco:
Smelly Weggy Aug 2, 2018 @ 12:03pm 
a lua é dos furry
ϑαυ Aug 21, 2015 @ 10:59am 
kkk :3