fzk
Zimbabwe
 
 
I'm > You
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 5 ngày trước
Trưng bày ảnh chụp
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS
1
Fuck you
:)

Hoạt động gần đây

948 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg04
1.6 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg10, 2018
4.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10, 2018
Samantha 2 Thg01 @ 9:52pm 
Hi, I can give my Tiger Tooth M9 bayonet for all of your csgo graffitties (Im collecting them) so if it's ok send me trade offer please. Trade link in my profile bio
★ Artis /Y\ | #Sossesvin 4 Thg05, 2018 @ 1:26pm 
--> ♥♥♥♥♥♥♥ (dot) net<-- A free helping Tool in CS:GO, download now and get all the help you need to improve your gaming strength!
Jonet 31 Thg03, 2017 @ 2:46pm 
+rep swish
kass 30 Thg03, 2017 @ 3:51pm 
+rep :)
FucksGivnMeister 18 Thg02, 2017 @ 4:43am 
WH ESEA
♛Langfrans♛ 18 Thg02, 2017 @ 4:35am 
Stupid ♥♥♥♥♥♥