Fusl
Florian Usl   Austria
 
 
Yep, this is me, and this is my life.
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày ảnh chụp
Nhóm yêu thích
Anime-Tube - Nhóm công khai
Anime-Tube
1,056
Thành viên
7
Đang chơi
94
Trên mạng
5
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích

Hoạt động gần đây

1.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg06
11,030 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg06
8,484 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg06
TOMI1985 20 Thg06 @ 12:55am 
   :LupCoin::LupCoin::LupCoin:   :LupCoin::LupCoin::LupCoin:   
:LupCoin::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::LupCoin::LupCoin::LupCoin::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::LupCoin:
:LupCoin::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::LupCoin:
   :LupCoin::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::LupCoin:   
      :LupCoin::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::yellowFlowerNKOA::LupCoin:      
         :LupCoin::yellowFlowerNKOA::LupCoin:         
            :LupCoin:            
TOMI1985 20 Thg06 @ 12:53am 
:_H_::_A_::_p_::_p_::_y_:
:_m_::_o_::_n_::_d_::_a_::_y_:    
:_H_::_A_::_v_::_e_::_a_:
:_g_::_r_::_e_::_a_::_t_:
:_w_::_e_::_e_::_k_::_exm_:
TOMI1985 5 Thg06 @ 10:05am 
⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀  :frame01::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame02::frame03:
⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀  :frame08: │█▌▌▐││▌█▐▐││││█▌▌▐│ :frame04:
⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀  :frame08:⠀⠀𝙶𝚁𝙴𝙰𝚃 𝙿𝚁𝙾𝙵𝙸𝙻𝙴 𝚂𝚃𝙰𝙼𝙿 ®       :frame04:
⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀  :frame07::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame06::frame05:
⠀⠀⠀⠀        ⠀⠀⠀⠀       ⠀⠀⠀⠀     ⠀⠀⠀   ꜱɪɢɴᴇᴅ ʙʏ: TOMI1985
Nisakaru 23 Thg05 @ 7:06am 
░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█▌ ♥
▌▓▓▓▄▄▀▀▓▓▓▀▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓▓▌█▌
█▐▓▓▓▓▓▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓█▓▓▓▐█
Love ya <3
39sdev 1 Thg03 @ 7:30am 
Sobald ich keine Medikamente mehr nehme, möchte ich mit Florian Usl in VRChat seinen lieblings Fusel genießen. :ai_flare: :CatStarla:
Maermin 1 Thg03 @ 6:20am 
ich entschuldige mich für meine sis:heart_love: