เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
30 จาก 69 (43%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Keep 'Em Coming...

Kill 500 Zombies
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:23am

Didn't Even Break A Sweat

Kill 1,000 Zombies
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:41am

Is That All You've Got?

Kill 2,500 Zombies
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 9:40am

I Didn't Choose The Zombie Slaying Life...

Kill 5,000 Zombies
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2020 @ 8:18am

Brain Over Brawn

Defeat the Brute
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:09am

Not So Big Now, Are You?

Defeat the Brute 5 times
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2020 @ 7:48am

It Was No Ax-ccident

Defeat the Executioner
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:11am

How Do You Like It, Huh?!

Defeat the Executioner 5 times
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 6:58am

My First Catch

Defeat the Fishmonger
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:55am

Like Shooting Fishmongers In A Barrel

Defeat the Fishmonger 5 times
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 7:23am

Down With The Hierarchy!

Defeat Baron Manfred Von Darksburg
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 7:24am

An Explosive Entrance

Destroy a barricade with a Powder Keg
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:42am

Now You See Me

Rescue a Survivor grabbed by the Executioner
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 7:10am

When A Brute Force Meets An Immovable Object

Defeat the Brute during his Heaume Run
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 9:06am

Now You Don't

Break the Executioner's rope by cutting the line of sight before choking
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 7:10am

Welcome to Darksburg!

Start your very first run through Darksburg!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:03am

We Have Normality

Beat the game on Normal difficulty
ปลดล็อค 15 พ.ย. 2020 @ 7:24am

Here for the Ferry First Time

Clear the Harbour for the first time.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:15am

Flee Market

Clear the Marketplace for the first time.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:32am

Where the Scare Grows

Clear the Faubourg for the first time.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 9:41am

Fresh Out of the Grave(yard)

Clear the Graveyard for the first time.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 9:51am

The First in a Long Series...

Suffer your first defeat. Now, get up and try again!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:48am

This tomb will be... err.. YOUR tomb!

So Manfred Von Darksburg defeated you, huh? So close!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 9:55am

A Mysterious Ore

You found your very first Dreadium Ingot!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:04am

Striking Gold

You found your very first Dark!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:04am

What the Cluck?!

Catch your very first Chicken!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:53am

Curious

Unlock your very first Curio!
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:59am

Have Any Change?

Gather an accumulated total of 500 Darks.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:19am

Pocket Money!

Gather an accumulated total of 1,000 Darks.
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2020 @ 8:19am

Fair Wages

Gather an accumulated total of 10,000 Darks.
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2020 @ 7:49amBlowing Out The Candle

Defeat the Burning Witch

Firefighter

Defeat the Burning Witch 5 times

Witch Hunter

Defeat the Burning Witch 25 times

How Many Times Do I Have To Teach You This Lesson?

Defeat the Brute 25 times

The Hunter Becomes The Hunted

Defeat the Executioner 25 times

To Kill A Ravenbird

Defeat the Raven Master

Air Control

Defeat the Raven Master 5 times

Choke The Raven, Forevermore

Defeat the Raven Master 25 times

Intensive Fishing

Defeat the Fishmonger 25 times

Ooooh, Look At Mr. Responsible Over Here

Revive 100 times your Allies

Am I The Only One Working Here?

Revive all 3 teammates at the same time at an Outhouse

What's That Smell?

Get resurrected at an Outhouse

2-for-1 Discount

Cause a Powder Keg to explode and hit two Revenants at once

Bomb Squad

Defeat the Burning witch while she's channeling 'Fiery Temper'

I meant to do that.

One-shot the Raven Master

I'm Not Trapped In Here With You...

Defeat the Fishmonger while being stuck in her net

I Get By With A Little Help...

Play with 3 other players

Better Together

Win with 3 other players

Things are getting serious now

Clear a run on Ascension 1

It's only just begun

Clear a run on Ascension 2

More challenges!

Clear a run on Ascension 3

Onward and upward!

Clear a run on Ascension 4

Halfway there!

Clear a run on Ascension 5

Into the darkness

Clear a run on Ascension 6

Belly of the Whale

Clear a run on Ascension 7

There's a Light

Clear a run on Ascension 8

Almost there!

Clear a run on Ascension 9

Escape From Darksburg

Clear a run on Ascension 10

Lock-and-load!

Unlock all the loadout's slots and fill them with Curios!

Hobbyist Collector

Unlock 5 Curios (any rarity)

Antique Hunter

Unlock 10 Curios (any rarity)

Curiosity Trader

Unlock 25 Curios (any rarity)

Custodian of the Cabinet

Unlock 50 Curios (any rarity)

Owner of the Cabinet

Unlock all the Curios in the Cabinet of Curiosity!

Again and again and again and again!

Kill 10,000 Zombies

Grindy-Grindy-Oh!

Kill 20,000 Zombies

Hoarder's Delight

Gather an accumulated total of 50,000 Darks.

Can't Spend It All In One Place

Gather an accumulated total of 100,000 Darks.

Every Penny Counts

Hit a whopping total of 10,000 Darks in a single run. Refrain from spending anything!