เลเวล 11 XP 1,244
156 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา