Úroveň 11 XP 1,244
156 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky