groza
 
 
No information given.

Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu
5,169
Thành tựu
73
Trò chơi phá đảo
70%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Trưng bày thành tựu
5,169
Thành tựu
73
Trò chơi phá đảo
70%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Nhóm yêu thích
/v/ RAFFLES - Nhóm công khai
ok (it's not ok)
1,039
Thành viên
9
Đang chơi
196
Trên mạng
44
đang trò chuyện
Vật phẩm muốn trao đổi
1,900
Vật phẩm đã sở hữu
1,616
Trao đổi đã thực hiện
1,768
Giao dịch tại chợ
Trưng bày vật phẩm
placeholder
for memes
HanakoToast 19 Thg9, 2019 @ 11:00pm 
a very late rest in peace to you, old friend
Cosmo 5 Thg02, 2019 @ 4:19pm 
RIP fren :feelscry:
Cosmo 4 Thg02, 2018 @ 9:54pm 
Still miss you friend ;-; :steamsad:
SyrupBuccaneer 30 Thg08, 2017 @ 11:27pm 
You were a good man. Rest in peace.
3rad 21 Thg05, 2017 @ 11:08am 
rip friend
Churlium 20 Thg05, 2017 @ 12:25pm 
I'm gonna miss you buddy