FIGHTINGDRAGONSWITHTAYLORSWIFT
Ben   Houston, Texas, United States
 
 
I'm the best.
Professional Website [fightingdragonswithtaylorswift.com]
AStats [astats.astats.nl]
Hiện đang rời mạng
Trưng bày thành tựu
7,900
Thành tựu
99
Trò chơi toàn vẹn
55%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
we did it
4

Hoạt động gần đây

14.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg07
2,299 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg07
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
Timed Hits Knower 13 Thg10, 2014 @ 5:30pm 
hot damn, that background. :squirtooh:
Mango 4 Thg9, 2014 @ 3:13am 
░░░░░░░░░░░░▄▐
░░░░░░▄▄▄░░▄██▄
░░░░░▐▀█▀▌░░░░▀█▄
░░░░░▐█▄█▌░░░░░░▀█▄
░░░░░░▀▄▀░░░▄▄▄▄▄▀▀
░░░░▄▄▄██▀▀▀▀
░░░█▀▄▄▄█░▀▀
░░░▌░▄▄▄▐▌▀▀▀
▄░▐░░░▄▄░█░▀▀
▀█▌░░░▄░▀█▀░▀
░░░░░░░▄▄▐▌▄▄
░░░░░░░▀███▀█░▄
░░░░░░▐▌▀▄▀▄▀▐▄
░░░░░░▐▀░░░░░░▐▌
░░░░░░█░░░░░░░░█
░░░░░▐▌░░░░░░░░░█
░░░░░█░░░░░░░░░░▐▌
YOU'VE BEEN SPOOKED BY THE SPOOKY SKELETON
Old Gregg 6 Thg03, 2014 @ 9:00pm 
:poop: :derpy:
Devil 24 Thg07, 2013 @ 12:28am 
:BuffaloofLies:
hellfire4z 8 Thg06, 2013 @ 4:49pm 
:bandit:
Kyurhee 1 Thg06, 2013 @ 8:38pm 
:crate: