8.4 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Dungeon Defenders
Dungeon Defender
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 15 Thg06, 2017 @ 9:58pm
Alchemical Laboratory
1 trong 7, sê-ri 1
Castle Armory
2 trong 7, sê-ri 1
Endless Spires
3 trong 7, sê-ri 1
Royal Gardens
4 trong 7, sê-ri 1
Servant's Quarters
5 trong 7, sê-ri 1
The Summit
6 trong 7, sê-ri 1
Adventurer's Tavern
7 trong 7, sê-ri 1