8.4 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Dungeon Defenders
Dungeon Defender
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 15 มิ.ย. 2017 @ 9:58pm
Alchemical Laboratory
1 จาก 7 ในชุดที่ 1
Castle Armory
2 จาก 7 ในชุดที่ 1
Endless Spires
3 จาก 7 ในชุดที่ 1
Royal Gardens
4 จาก 7 ในชุดที่ 1
Servant's Quarters
5 จาก 7 ในชุดที่ 1
The Summit
6 จาก 7 ในชุดที่ 1
Adventurer's Tavern
7 จาก 7 ในชุดที่ 1