8.4 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Dungeon Defenders
Dungeon Defender
Επίπεδο 1, 100 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Ιουν 2017 στις 21:58
Alchemical Laboratory
1 από 7, Σειρά 1
Castle Armory
2 από 7, Σειρά 1
Endless Spires
3 από 7, Σειρά 1
Royal Gardens
4 από 7, Σειρά 1
Servant's Quarters
5 από 7, Σειρά 1
The Summit
6 από 7, Σειρά 1
Adventurer's Tavern
7 από 7, Σειρά 1