sleepy genius
 
 
and i wont stop till I reach christ concious
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
VAC แบน 1 ครั้ง ในบันทึก | ข้อมูล
830 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกแบนครั้งล่าสุด