เลเวล 13 XP 1,748
52 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา