Úroveň 13 XP 1,748
52 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky