เลเวล 18 XP 2,744
56 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา