Úroveň 18 XP 2,744
56 XP pro dosažení 19. úrovně
Odznaky