FeiiiikLV
Kaspars   Latvia
 
 
Discord - FeiiiikLV#0235
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 12 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

1,242 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
38 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 29 Thg05
19.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg04
< >
Bình luận
Ericsson 10 Thg9, 2017 @ 9:41am 
+ rep fixt my server
WoozyOstrich 10 Thg9, 2017 @ 7:05am 
──────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█
───▄▄██▌█ +REP + REP + REP +REP + REP + REP...... █
▄▄▄▌▐██▌█+ REP + REP + REP+ REP + REP + REP ......█
███████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█
▀(@)▀▀▀▀▀▀▀(@)(@)▀▀▀▀▀▀▀▀ ahaha▀▀▀▀▀▀▀▀▀@@
Polizey22 5 Thg9, 2017 @ 3:48am 
+rep
WoozyOstrich 2 Thg9, 2017 @ 9:31am 
+rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep basicly fixed my sever he = +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep +rep XD thx (freind me)
don't talk to me ever again thx 27 Thg07, 2017 @ 5:54am 
+rep Genuine good person. Helped me out with a project I had planned.