FARD
Radosław Grochowski   Warsaw, Warszawa, Poland
 
 
╱¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ᴛʀᴀᴅᴇʟɪɴᴋʀᴇᴘ ᴛʜʀᴇᴀᴅғᴀʀᴅ.ᴘʟ [fard.pl]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ᴇsᴇᴀ [esea.net]ғᴀᴄᴇɪᴛ [faceit.com]
╲____________________________________________________________╱
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 15 giờ, 19 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Trưng bày ảnh chụp
Huntsman Knife Crimson Web Minimal Wear FV: 0.079
2
SPOCONY.TTV 18 Thg04, 2017 @ 12:43pm 
+rep
Lokez 22 Thg03, 2017 @ 6:33am 
+rep very nice player and good team mate
Woodleg 15 Thg03, 2017 @ 9:11am 
+rep
Tu sie jebnij 1 Thg03, 2017 @ 9:43am 
+rep ;d
Avery プルイー 24 Thg12, 2016 @ 1:20am 
──────────────────────────────────────
─────────────╔╦╗╔╗╔╗╔╗╗╔──────────────
─────────────║║║╠─║─║─╚╣──────────────
─────────────╝─╚╚╝╩─╩─╚╝──────────────
───────╔═╗╗─╔╔╗─╦╔═╗╔╦╗╔╦╗╔╗╔═╗───────
───────║──╠═╣╠╩╗║╚═╗─║─║║║╠╣╚═╗───────
───────╚═╝╝─╚╝─╩╩╚═╝─╩─╝╩╚╩╩╚═╝───────
──────────────────────────────────────
KaziK 20 Thg9, 2016 @ 1:16pm 
+rep good player ;)