เลเวล 80 XP 36,765
135 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 81
เหรียญตรา