เลเวล 54 XP 17,467
533 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 55
เหรียญตรา