fallen_cavalier
Tianpeng, Sichuan, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 42 phút trước

Hoạt động gần đây

1.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
10.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
10.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
Johnson 4 Thg02 @ 9:50pm 
新春快乐:lunar2019smilingpig:
Johnson 24 Thg9, 2018 @ 2:06am 
我怕说快乐被说没文化
说安康又被说跟风
就连中秋节牛逼也开始烂大街了
所以我在这里祝你
中秋节暴富
納言の無闇 31 Thg08, 2018 @ 10:38am 
你好,美区返校,要的话请加我一下
Johnson 16 Thg08, 2018 @ 9:49pm 
.  ○___________. ___________○
   ||   |  |   ||
   ||七夕怎么过 |  | 难过  ||
   ||   |  |   ||
   || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
   ||         || 
 ∧__,,∧ ||        ||∧,,__∧
 ( `・ω・||         || ・ω・ `)
 ヽ つ0        0⊂ ノ 
  し―-J         し―-J 
黑雨白夜 6 Thg06, 2018 @ 11:51pm 
坛里来的,原来是同乡,恰个好友~
Johnson 15 Thg02, 2018 @ 8:22am 
戌狗年新年快乐~❤