fallen_cavalier
Tianpeng, Sichuan, China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng

Hoạt động gần đây

0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
2.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
0.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg06
dcmk.lk 5 Thg10, 2020 @ 8:23am 
大佬好:CatPeep:
_22 15 Thg07, 2020 @ 3:03am 
🥞 ✿ 🎫 I distrust a close-mouthed man. He generally picks the wrong time to talk
🎄 ✿ 👹 and says the wrong things. Talking's something you can't do judiciously,
🎍 ✿ 🐝 unless you keep in practice. Now, sir, we'll talk if you like. I'll tell
👔 ✿ 🏀 you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk.
👑 ✿ 🚘 -- Sidney Greenstreet, "The Maltese Falcon" 🚗🐛😺
Johnson 4 Thg02, 2019 @ 9:50pm 
新春快乐:lunar2019smilingpig:
Johnson 24 Thg9, 2018 @ 2:06am 
我怕说快乐被说没文化
说安康又被说跟风
就连中秋节牛逼也开始烂大街了
所以我在这里祝你
中秋节暴富
Johnson 16 Thg08, 2018 @ 9:49pm 
.  ○___________. ___________○
   ||   |  |   ||
   ||七夕怎么过 |  | 难过  ||
   ||   |  |   ||
   || ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄||
   ||         || 
 ∧__,,∧ ||        ||∧,,__∧
 ( `・ω・||         || ・ω・ `)
 ヽ つ0        0⊂ ノ 
  し―-J         し―-J 
黑雨白夜 6 Thg06, 2018 @ 11:51pm 
坛里来的,原来是同乡,恰个好友~