Fai
Fai   Hong Kong
 
 
NiCe To MeEt YoU aLl!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 giờ, 20 phút trước
Trò chơi yêu thích
116
Giờ đã chơi
33
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
1,908
Thành tựu
6
Trò chơi toàn vẹn
31%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

44 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
5.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
ghostface,nurse= dc 12 Thg10 @ 10:41am 
Just a camping piece of ♥♥♥♥ in dead by daylight
dragonfly59 5 Thg07 @ 7:06am 
+rep good trader :cozybethesda:
Djnemonic 28 Thg06 @ 8:25am 
+rep awesome trader :)
Zankman 4 Thg05 @ 3:36am 
You've won my Giveaway on Steamgifts! Please accept my Friend Request once you can. :)
[CGC] |CG| VLMBcn 28 Thg04 @ 3:04pm 
The SG bat signal has chosen you. Smile :joker:
JPost000 13 Thg04 @ 8:18am 
I got Project Cars 2 up for trade, let me know if you're interested