632 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Killing Floor
Fleshpound Pounder
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 25 Thg06, 2018 @ 8:08am