632 ώρες στο μητρώο
Έμβλημα Killing Floor
Fleshpound Pounder
Επίπεδο 5, 500 πόντοι
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Ιουν 2018 στις 8:08