เลเวล 3 XP 302
98 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา