Úroveň 3 XP 302
98 XP pro dosažení 4. úrovně
Odznaky