f1lipmeister
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 7 giờ, 9 phút trước
Trưng bày thành tựu
913
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
35%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

3,226 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg08
145 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg08
16.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08
BEST LOTTERY 2 Thg08 @ 10:05am 
Dear winner
Your SteamID is selected as winner of Weekly giveaway.
Get your ★ Butterfly Knife | Doppler Phase 2 on {ĐƯỜNG DẪN BỊ XÓA}
Use personal code:
YR56ikLMv5u7
SAINTZ 4 Thg07 @ 5:05pm 
._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . . . . . . . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .o teu rank. . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . . .e . . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
:: : :, : : : : :/ . . pilas cruzadas. . . \: : :,: : : : :
rbl 8 Thg04 @ 5:30pm 
wallhack faceit like most of his ♥♥♥♥♥♥♥♥ country
GUIG 1 Thg04 @ 5:45pm 
Report - cheating wh
cabzao 25 Thg03 @ 11:05am 
cancer ♥♥♥♥
bitch dab 24 Thg03 @ 3:23pm 
im not looking for a new pokemon to my list so just take my adivce from before and killurself u dumb ♥♥♥♥er, u are annoying little peace of♥♥♥♥♥♥that has fun with ♥♥♥♥ing music on voice chat if thats not enough i can just add i have seen how u playing and its goddamn tragedy