Char0n
fLam3 of Pokke   Canada
 
 
Bring on the madness, you're born to destroy.:slugskull:
FACEIT [www.faceit.com]
Hiện đang rời mạng
Trò chơi yêu thích
2,406
Giờ đã chơi
142
Thành tựu

Hoạt động gần đây

2,406 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 31 Thg03
1.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg03
2.5 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg03
Gur 19 Thg04 @ 3:29pm 
hello mate, can you send me friend request? I have something for you
AlfaCharityTTV 14 Thg04 @ 6:17am 
Hi brother I'm interested in your dragon tattoo glock with IBP holo, I added you for trade 🙂
Vuzragore 11 Thg03 @ 3:22am 
hey, i cant send you friend request, so can you add me please? its urgent
疾走波纹 30 Thg04, 2020 @ 6:24pm 
add for trade,buddy
温夏逐秋❀ 29 Thg04, 2020 @ 9:27am 
老哥想买你沙鹰可以聊一下吗
GrEEidest 8 Thg03, 2020 @ 8:41pm 
老哥发货啊