เลเวล 18 XP 2,640
160 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 19
เหรียญตรา