Terran
 
 
Part-time gamer.
For øyeblikket frakoblet
Sist tilkoblet 11 dager siden
Prestasjonsutstilling
2,883
Prestasjoner
17
Fullkomne spill
49%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill