Terran
 
 
Part-time gamer.
For øyeblikket frakoblet
Sist tilkoblet 14 minutter siden
Prestasjonsutstilling
2,789
Prestasjoner
15
Fullkomne spill
49%
Gj.sn. gjennomføringsgrad av spill