Úroveň 43 XP 11,648
352 XP pro dosažení 44. úrovně
Odznaky