Úroveň 43 XP 11,655
345 XP pro dosažení 44. úrovně
Odznaky