Exec2018 | Rustchance.com
Mehmet   Turkey
 
 
Cs:Go Serverimiz Açıldı [Bedava Yetki] [Her Hafta Skin] [Top15'e Vip]
(My CsGo Server)
İP: 185.255.95.98
-----------------------------------------------------------------
This Account Is SMURF
Unturned V.A.C. and Game Banned :steamsad: (Achievement Bug)
:csgogun: My CS : GO Hours :csgogun:
250 ✓
500 ✓
750 ✓
1000 ✓
1250 ✓
1500 ✓
1750 ✓
2000 ✓
2250 - coming soon
2500 - coming soon
2750 - coming soon
3000 - coming soon
________________________
:csgogun: My CS : GO Ranks :csgogun:
Silver [ALL] ✓
Nova [ALL] ✓
MG [ALL] ✓
DMG ✓
LE ✓
LEM - coming soon -
Supreme - coming soon -
Global - coming soon -
-------------------------------------------
My CS : GO İcons
:csgoanarchist:
:csgoglobe:
:csgogun:
:csgoa:

Daha fazla bilgi için arkadaş ekleyiniz...
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
499 ngày từ lần cấm cuối
Trò chơi yêu thích
2,357
Giờ đã chơi
141
Thành tựu

Hoạt động gần đây

2,449 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg10, 2020
451 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 7 Thg9, 2020
2,357 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg05, 2020