เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
10 จาก 10 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 9:05am

Courage

Feed the cow by hand
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:48am

Closure

Complete your journey
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:35am

Imagination

Find all Nani experiences
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 9:09am

Persistence

Get a chicken across the bridge
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:47am

Truth

Discover everything's true identity
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 9:52am

Bravery

Overcome your fear of the dog
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:44am

Attraction

Collect all 5 butterflies
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:03am

Thoughtful

Feed the ducks
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 9:45am

Lonely

Sit on the swing
ปลดล็อค 22 พ.ค. 2018 @ 9:09am

Adventure

Follow and free the flower