Erdely
Данил   Tomsk, Tomsk, Russian Federation
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 16 phút trước
Trưng bày thành tựu
1,198
Thành tựu
3
Trò chơi toàn vẹn
17%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

2,806 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg08
141 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08
7.9 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg07
< >
Bình luận
Black Smile 11 Thg06, 2017 @ 12:13am 
g
Real niggaz 14 Thg02, 2015 @ 7:25pm 
+rep fair trader
ALLMIGHT 12 Thg02, 2015 @ 4:10am 
+rep
Pablo_Escobar 17 Thg12, 2013 @ 8:56pm 
Thanks for Starbound
жизнь боль 5 Thg12, 2013 @ 8:07pm 
Спасибо за Террарию