Enerqq aka пидарас
United Kingdom (Great Britain)
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 15 hrs, 55 mins ago
1 VAC ban on record | Info
17 day(s) since last ban
Artwork Showcase
EDesign
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ▲
╭ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ╮
     𝐌𝐀𝐈𝐍 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐒                                 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐒
   ╭––––––––––––––––––––––––––––––––––        ╭––––––––––––––––––––––––––––––––
     » ɴᴀᴍᴇ: ᴇɴᴇʀǫǫ.                                      » ᴍᴇᴍʙᴇʀ sɪɴᴄᴇ: ₂₅. ɴᴏᴠ. ₂₀₁₀
      » ᴀɢᴇ: ₂₀                                           » sᴛᴇᴀᴍ ʟᴇᴠᴇʟ: ₄₂
       » ɢᴀᴍᴇs: ᴄs:ɢᴏ                                       » ᴜʀʟ: ᴇɴᴇʀǫǫ
        » 𝗀𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋: ᴍᴀʟᴇ^^                                     » ʙᴀᴄᴋɢʀᴏᴜɴᴅ: ᴄʜᴀɪɴs
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––╯        ––––––––––––––––––––––––––––––––╯
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤ  ㅤㅤㅤ╭–––––––––
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ  ғʀɪᴇɴᴅʟɪsᴛ
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ––––––♡–––––––––––––––––––––––––––––  ㅤ  ㅤ ᴄʟᴇᴀɴᴇᴅ:
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤ ᴊᴀɴ.
ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ  ㅤ –––––––––╯

     𝐀𝐁𝐎𝐔𝐓 𝐌𝐄                                  𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒
   ╭––––––––––––––––––––––––––––––––––        ╭––––––––––––––––––––––––––––––––
      » ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ: ᴇɴɢʟᴀɴᴅ                                 » ʙᴇsᴛғʀɪᴇɴᴅs:
       » ᴛᴏᴡɴ: ᴡᴇʏᴍᴏᴜᴛʜ                                 » ᴘɪᴇᴛʀᴀs
        » ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇs: ᴘᴏʟɪsʜ, ᴇɴɢʟɪsʜ                         » ᴀʀᴋᴀᴅɪʏ
         » sᴛᴀᴛᴜs: ᴀᴄᴛɪᴠᴇ
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––╯        ––––––––––––––––––––––––––––––––╯


ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ› ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ?

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴘʀᴏғɪʟᴇ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴜɴᴅᴇʀ sᴛᴇᴀᴍ ʟᴇᴠᴇʟ 5.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ɪғ ʏᴏᴜ ᴛʀʏ ᴛᴏ sᴄᴀᴍ ᴍᴇ, ɪ'ʟʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴀɴᴅ ʙʟᴏᴄᴋ ʏᴏᴜ.


                                                 
ㅤ╰ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ╯
Favorite Group
✪ ENERQQ's ARMY! ✪ - Public Group
Welcome to Enerqq Army group!
92
Members
0
In-Game
3
Online
0
In Chat
Favorite Game

Recent Activity

397 hrs on record
last played on Nov 16
0.9 hrs on record
last played on Nov 1
2,511 hrs on record
last played on Oct 31
Lorde Aug 29 @ 4:30am 
.....................„-~~'''''''~~--„„_
..............„-~''-,::::::::::::::::::: ''-„
..........,~''::::::::',:::::::::::::::: ::::|',
.....::::::,-~'''¯¯¯''''~~--~'''¯'''-,:|
.........'|:::::|: : : : : : : : : : : :::|,'
........|:::::|: : :-~~---: : : ----- |
.......(¯''~-': : : :'¯°: ',: :|: :°-: |
.....'....''~-,|: : : : : : ~---': : : '
...............|,: : : : : --~~--: : / NEVER GONNA GIVE YOU UP
......,-''\':\: :'~„„_: : : : : _,- ' NEVER GONNA LET YOU DOOOWN
__„-';;;;;\:''-,: : : :'~---~''/|
;;;;;/;;;;;;;\: :\: : :____/: :',__
;;;;;;;;;;;;;;',. .''-,:|:::::::|. . |;;;;''-„__
;;;;;;,;;;;;;;;;\. . .''|::::::::|. .,';;;;;;;;;;''-„
;;;;;;;|;;;;;;;;;;;\. . .\:::::,'. ./|;;;;;;;;;;;;;|
;;;;;;;\;;;;;;;;;;;',: : :|¯¯|. . .|;;;;;;;;;,';;|
;;;;;;;;;',;;;;;;;;;;;\. . |:::|. . .'',;;;;;;;;|;;/
;;;;;;;;;;\;;;;;;;;;;;\. .|:::|. . . |;;;;;;;;|/
;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;|. .\:/. . . .|;;;;;;;;|
Lorde Aug 29 @ 4:27am 
Это член дружбы добавь его..„--~*'¯…….'\
Своим лучшим друзьям на („-~~--„¸_….,/ì'Ì
Стенку.Чем больше ♥♥♥♥♥♥♥♥„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
Тем ты пизже друг¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„
MoncaCZ Aug 13 @ 1:01pm 
Signed by MoncaCZ :demoticon:
Nutz Jul 15 @ 12:08pm 
+rep best Sprayer in the world 1 love
Arg0n Jul 15 @ 12:08pm 
n1
Spezzhh | CSGOSell.com Jul 15 @ 12:08pm 
i love your 1taps! 10/10