Úroveň 79 XP 35,338
662 XP pro dosažení 80. úrovně
Odznaky