เลเวล 16 XP 2,303
97 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา