เลเวล 15 XP 2,043
157 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา