Úroveň 15 XP 2,043
157 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky