Úroveň 16 XP 2,303
97 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky